Idea Junior Enterprise

JE mają status organizacji not for profit, dzięki czemu oferują najbardziej konkurencyjne ceny na całym rynku doradczym. Odbywa się to przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług, gwarantowanej przez międzynarodowe standardy jakości oraz liczne referencje od zadowolonych klientów. Członkowie Junior Enterprise nie pobierają stałych wynagrodzeń za swoją pracę. Osiągnięty zysk jest przeznaczany na cele statutowe, w tym szkolenia i wyjazdy zagraniczne.

Idea Junior Enterprise nie jest związana z żadną konkretną branżą lub obszarem wiedzy. Poszczególne studenckie firmy konsultingowe specjalizują się w usługach, zgodnych z kierunkami kształcenia ich członków. Część z nich skupia się na doradztwie gospodarczym, podczas gdy inne zajmują się doradztwem prawnym, informatycznym czy technologicznym.

JUNIOR ENTERPRICE W POLSCE

JADE Poland jest konfederacją czterech polskich firm konsultingowych, zarządzanych w całości przez studentów. Członkowie JADE Poland łączą wiedzę teoretyczną, zdobytą w toku studiów z doświadczeniem w pracy nad rzeczywistymi projektami.

Zadaniem JADE Poland jest rozwijanie współpracy między polskimi Junior Enterprises oraz promowanie idei Junior Enterprise w środowiskach akademickich i biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

JADE Poland wraz z 14 konfederacjami w innych państwach europejskich tworzy JADE – European Confederation of Junior Enterprises. Europejska sieć JADE obejmuje łącznie około 280 studenckich firm i blisko 20 000 członków, co czyni ją jedną z największych organizacji studenckich na świecie.

W Polsce działają 3 organizacje typu Junior Enterprise:

ConQuest Consulting – firma świadcząca usługi doradcze. Powstała w 1998 roku w Warszawie.

PBDA Consulting – Polish Business Development Association to organizacja powstała w 2008 roku w Poznaniu, świadcząca usługi doradcze.

YPI Consulting – organizacja studencka powstała w 2002 roku w Krakowie, świadcząca kompleksowe usługi doradcze. Fundamentalne wartości budujące zespół YPI Consulting zawierają się w trzech słowach zawartych w nazwie: Young, Professional & Innovative.